+31 (0)182 612 345

ma-vrij
09:00 - 12:30
 
13:30 - 17:00

Van Fobie naar Vrijheid

MT stottermethode

Mindtuning  stottertherapie van Pieter Frijters

Leer spreken zoals je dat diep van binnen graag zou willen
_______________________________________________

Pieter Frijters over het ontstaan van de MindTuning-stottermethode

Vanaf mijn 8e tot mijn 11e jaar heb ik gestotterd. Ook had ik moeite met het uitspreken van de letters b en d. Twee maanden voor mijn verjaardag of voor het Sinterklaasfeest ging ik erger stotteren. De tijd kon niet snel genoeg gaan, vanwege de cadeaus die ik zou krijgen.


Mijn ouders gaven geen aandacht aan mijn stotteren. Ze deden alsof het niet bestond. Ik ben ze daar nog steeds dankbaar voor, want na mijn 11e verjaardag was het stotteren over.

MindTuning

In 1990 zat ik 2 jaar thuis omdat ik burn-out was geraakt. Bezoeken aan een psycholoog hielpen niet. Uiteindelijk besloot ik mijzelf te helpen. Ik deed enkele ontdekkingen en mijn problemen losten zich in sneltreinvaart op. Ik noemde mijn methode Mindtuning.

Toen ik de methodiek twee jaar later had doorontwikkeld en al heel wat mensen van angsten had afgeholpen, kwamen er steeds meer mensen op mijn pad die stotterden. Het viel mij toen al op dat deze mensen er al heel wat jaren van stottertherapie op hadden zitten en dat hun problemen eerder erger dan minder waren geworden. Logopedie geeft aandacht aan het symptoom en houdt het eerder in stand dan het stotteren oplost. Spreken met een ademhalingssteun is wellicht nog erger. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar die mensen kwamen niet bij mij.

Dit deed me denken aan mijn eigen stotteren. Iets wat ik nauwelijks aandacht heb gegeven. Het basisprobleem waaruit mijn stotteren voortkwam was een sociale angst, want die zette zich later om in angst voor blozen.

Het lukte in 1993 al vrij gemakkelijk om mensen van stotteren af te helpen. Ik pakte toen in hoofdzaak de sociale angst aan en de bewegingsmotoriek. Omdat ik werkte met meer dan 25.000 mensen kon ik meer technieken ontwikkelen om de bron van stotteren definitief aan te pakken.

Mijn missie

Ik wilde een stotter methode ontwikkelen waarbij de inzet van een stotteraar direct wordt beloond met vloeiend spreken.

Na 15 jaar werken met stotteraars en mensen met spreekangst, ontdekte ik dé stottercode: een aantal perfect op elkaar afgestemde technieken die het resultaat geven waarnaar ik op zoek was. Het heeft nog 18 maanden geduurd om dit verder te perfectioneren. Zaligmakend? Ja beslist! Ben je bereid om je in te zetten en 6 weken alert te blijven, dan zul je vloeiend blijven spreken.

Ontstaan van stotteren

Hoe jouw stotteren is ontstaan is moeilijk te achterhalen. Ging het in een voor jou gespannen situatie één keer fout en gaf je daar teveel aandacht aan? Dan is dat de reden van het ontstaan. Iedere vorm van controle zorgt ervoor dat het daarna erger wordt. Het kan al op je 3e jaar ontstaan.

Controle veroorzaakt overmatige spanning die het spreken blokkeert. Die spanning is voor iedereen, op detailniveau, net iets anders.

Definitieve aanpak van de oorzaak

Met perfect op elkaar afgestemde technieken wordt voor het eerst de oorzaak van stotteren definitief aangepakt. Het resultaat is gemakkelijk en vloeiend spreken.

1) Wanneer je monotoom spreekt, veroorzaakt dat meer controle en dus meer stotteren. Hiervoor is Speakcoherence™ ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat je in een regelmatig onregelmatig ritme leert spreken. Lichaamstaal, spraak en motoriek gaan op deze manier samensmelten.

2) Een van de oorzaken is ook dat je tijdens het spreken geen hoog/laag ritme hebt en de meeste zinnen eindigt in een te hoge toon. Daarnaast is er nauwelijks overeenstemming tussen wat je zegt en de tonatie waarmee je dat zegt. Het zorgt ervoor dat je jezelf wat opblaast en in ademnood komt. Ook het gebruik van flankademhaling of een ademhalingssteun is hier de oorzaak van en wordt afgeleerd omdat het onnatuurlijk spreken bevordert. Hiervoor is Mind Toon Ritme taal™ ontwikkeld. Een spraakmethodiek waarmee topsprekers beter gaan spreken.

3) Zodra je stottert gaat er ook iets mis met je lichaamstaal. Je lichaam gaat op slot, je motoriek past niet meer bij het spreken. Op een twintigtal plaatsen in het lichaam kan onnodige spierspanning ontstaan die het stotteren in stand houdt, en er worden kleine motorische foutjes gemaakt. Daarvoor is het Finetunen van lichaamstaal en motoriek ontwikkeld. Juist om fouten in houding en  beweging af te leren die overbodige spierspanning oproepen en daardoor het spreken blokkeren.

4) Zodra je begint te stotteren ontstaat er een bepaalde spanning in je ogen. Met deze oogspanning is het vrijwel onmogelijk om vloeiend te spreken. Ogen hebben ook tijdens het spreken een belangrijke functie en dat is heel wat meer dan simpel iemand blijven aankijken. Speciaal daarvoor is SEM™ Special Eye Movements ontwikkeld die vloeiend spreken ondersteunen.

5) Wanneer je gefocust naar de ander kijkt wanneer je spreekt of juist over de ander heen kijkt, of gewoon niet durft te kijken. Dan zul je waarschijnlijk gaan stotteren als je daar aanleg voor hebt.
Hiervoor is Oer kijken© ontwikkeld. Een van de eerste Mindtuning-technieken die werden toegepast bij de aanpak van spreekangst.

6) Je blaakt waarschijnlijk niet van zelfvertrouwen wanneer je stottert. Er is altijd een factor angst aanwezig die ten koste gaat van je zelfvertrouwen. Oorspronkelijk is Mindtuning ontwikkeld om niet-reële angst en stress definitief te elimineren en daarvoor in de plaats zelfvertrouwen te genereren. Al bijna 20 jaar is deze spraakmakende methode dé snelweg naar zelfvertrouwen.

7) Kom je in een ruimte met mensen dan is je manier van kijken bepalend hoe jij je voelt. Zo zal iedereen in de dierentuin zich redelijk op zijn gemak voelen en dat wordt bepaald door hoe je kijkt. Veranderen de dieren ineens in mensen, dan verandert meestal ook je kijkgedrag. Zodra dat gebeurt begint er al een opbouw van spanning. Zeker wanneer je weet dat je ieder moment mag gaan spreken. Om ervoor te zorgen dat jij je in alle redelijke situaties op je gemak voelt is de Out of focus techniek™ ontwikkeld.

Elke stotteraar is uniek

Toch ben je als stotteraar uniek en wordt jij op subtiel niveau net iets anders aangepakt dan de ander.

Lichaamstaal lezen

Het lezen van jouw specifieke lichaamstaal en het aanbrengen van verbeteringen is mede een
voorwaarde om je adequaat van stotteren af te helpen.

Komt iedereen van stotteren af?

Inzet wordt beloond! Je gaat de eerste dag al meteen redelijk vloeiend spreken. Wanneer jij
jezelf inzet en na de cursus 6 weken alert blijft, is de kans op terugval klein en kun je vloeiend spreken.

Door naar MindTuning-stottertherapie

Schrijf je nu in voor een stottercursus